API (Web Services)

Në fushën e teknologjisë informative, aplikimi i programitmit ndërveprues vizual (application programming interface API) është një përmbledhje përcaktimesh, protokollesh dhe mjetesh për zhvillimin e programeve të kompjutereave dhe të aplikacioneve të tyre. Një API i mirë lehtëson zhvillimin e programit të digitalizimit të të dhënave të biznesit dhe lehtëson mënyrën e blerjes dhe transmetimit të tyre.

API është programi i bazuar në web i cili ju mundëson që në një mënyrë të shpejtë dhe efikase të arrini të gjitha të dhënat rreth kompanive në Shqipëri dhe ato të dhënat t'i importoni direkt në programin ose sistemin tuaj CRM.

Të jeni të informuar!

Regjistrohuni në faqen tonë të postës elektronike në mënyrë për të marrë njoftime të menjëhershme mbi të rejat e kompanisë sonë!