Monitorimi

Gjithçka që ka rëndësi në biznes është informacioni i duhur në kohën e duhur. Monitorimi ju informon çdo ditë për ndryshimet e rëndësishme në kompanitë e përzgjedhura.

Bëhuni i pari që të mësori se çfarë po ndodh në kompani që ju intereson që të në mënyrë që të keni mundësi për të marrë vendimin e duhur në kohën e duhur.

Monitorimi ju informon për:

  • Bllokimet e aseteve (fillim dhe përfundim) – burim Ministria e Financave
  • Bllokimet aseteve të kompanive të lidhura sipas pronësisë – burim Ministria e Financave
  • Fillimet e proceseve të reja gjyqësore (gjyqësore, përmbarimore, falimentim dhe likuidim) - burim Gjykatat
  • Statusin (falimentim, likuidimm, pezullim dhe çregjistrim) – burim QKR
  • Hipotekat - ndjekja e kontratave të reja të pronave të paluajtshme

Të jeni të informuar!

Regjistrohuni në faqen tonë të postës elektronike në mënyrë për të marrë njoftime të menjëhershme mbi të rejat e kompanisë sonë!