a

Aftësitë

Si prezantohemi?

Ne investojmë në marrdhëniet e ndërsjellta!

b

Eksperienca

Si është të punosh me ne?

Ne ndajmë njohurit dhe bashkëpunojmë!

c

Kultura

Si sillemi?

Ne e vendosim veten në pozitën e të tjerëve!

d

Identiteti

Si prezantohemi?

Ne investojmë në marrëdhëniet e ndërsjellta!

Rreth nesh

Solvent Rating shpk është kompania e parë në Shqipëri e cila ofron zgjidhjet gjithpërfshirëse të cilat mund t'ju ndihmojnë në zhvillimin e përditshëm të biznesit tuaj. Kompania është themeluar në vitin 2018 me qëllim që t'u ndihmojë kompanive shqiptare në kërkim të klientëve të rinj, analizën e këtyre klientëve, në analizimin e mbledhjes së të ardhurave dhe nivelin e likuiditetit financiar.

Shërbimet tona

Duke përdorur shërbimet tona të konsulencës, do të rrisni efektivitetin e proceseve tuaja të biznesit duke zbatuar idetë më inovative në këtë fushë.

Boniteti.me
Boniteti.al

Një bazë unike e të dhënave publike për të gjithë kompanitë në Shqipëri.

Ky portal ju mundëson të kërkoni klientë potencialë, t'i monitoroni aftësitë e tyre...

Boniteti.me
Monitorimi

Gjithçka që ka rëndësi në biznes është informacioni i duhur në kohën e duhur. Monitorimi ju informon çdo ditë për ndryshimet e rëndësishme në kompanitë e përzgjedhura.

Boniteti.me
Çertifikatë.P.I

Të jesh mbajtës i çertifikatës së përsosmërisë në biznes është një nga shpërblimet e rralla me të cilat kompanitë u provojnë partnerëve të tyre potencialë se ajo është një kompani e përgjegjëshme dhe e menaxhuar në mënyrë profesionale me të cilën ia vlen të bashkëpunosh.

Boniteti.me
API
(Web Services)

Në fushën e teknologjisë informative, aplikimi i programitmit ndërveprues vizual (application programming interface API) është një përmbledhje përcaktimesh, protokollesh dhe mjetesh për zhvillimin e programeve të kompjutereave dhe të aplikacioneve të tyre.

Të jeni të informuar!

Regjistrohuni në faqen tonë të postës elektronike në mënyrë për të marrë njoftime të menjëhershme mbi të rejat e kompanisë sonë!